Sayfa 5 / 11 [5]
 
Tarih Dil Hutbe
16.04.2021 TR Şifa Ayı Ramazan
FR Ramadan, le mois de la guérison
NL Ramadan: een maand van genezing
09.04.2021 TR Ramazan’a Girerken
FR A l’approche du mois de Ramadan
NL Ter voorbereiding op de naderende vastenmaand Ramadan
02.04.2021 TR En Büyük Nimet Sağlık
FR La plus grande bénédiction : la santé
NL Gezondheid als de grootste zegen
26.03.2021 TR Berat Kandili
FR La Nuit de Baraat
NL Nacht van Baraat
19.03.2021 TR İslam'da Birlikte Yaşama Ahlakı
FR L’éthique du vivre ensemble en Islam
NL Islam en de ethische grondslagen van samenleven
12.03.2021 TR Mümine Tevazu Yakışır
FR Le musulman se doit d’être humble
NL Nederigheid past bij een Gelovige
05.03.2021 TR Miraç Kandili
FR Al-Mi’raj
NL De nacht van de Miraj
26.02.2021 TR Mümin Affedicidir
FR Le Croyant Pardonne
NL De gelovige is vergevingsgezind
19.02.2021 TR Helal Kazanç
FR Le Gain Licite
NL Halal inkomsten
12.02.2021 TR Üç Aylar ve Regaip Kandili
FR Les trois mois et la nuit d’ar-Raghaib
NL De drie heilige maanden en de nacht van de overvloedige gunsten (Laylat al-Ragha’ib)
05.02.2021 TR Kardeşlik Hukuku
FR Le Droit Fraternel
NL Het broederschaps-beginsel
29.01.2021 TR Faizin Toplumsal Zararları
FR Les dégâts sociaux de l'intérêt
NL De maatschappelijke schade van rente
22.01.2021 TR Mümince Duruş: Nezaket Ve Zarafet
FR Le comportement du croyant : « la courtoisie et la bienveillance »
NL Hoffelijkheid en elegantie in de houding van de gelovige
15.01.2021 TR Zorluklar Karşısında Mümin
FR Le croyant face aux difficultés
NL De moe’mien (gelovige) in tijden van tegenslagen
08.01.2021 TR İmanın Hayatımıza Etkileri
FR Les effets de la foi sur notre vie
NL De invloed van het geloof op ons leven
01.01.2021 TR Yaratılış Gayemiz
FR Le But de Notre Création
NL Ons scheppingsdoel
25.12.2020 TR Hayatımız ve Değerlerimiz
FR Notre Vie et Nos Valeurs
NL Ons Leven en Waarden
18.12.2020 TR Ticarette İş Ahlakı
FR L’éthique Du Travail Dans Le Commerce
NL
11.12.2020 TR Komşuluk Hakkı
FR Les Droits de Voisinage
NL De rechten van de buren
04.12.2020 TR İman-İbadet ve Ahlak Dengesi
FR L’équilibre entre la foi, l'adoration et la moralité.
NL De balans tussen aanbıddıng (ıbada), geloof (ımaan) en etıquette (akhlaq)

AÇIK GÜN VE SAATLERİMİZ

Hafta içi her gün:
09:00 - 12:30 | 14:00 - 17:00

Telefonla bilgi alma:
09:30 - 12:30 | 14:00 - 16:00

İdare: +32 2 218 57 55

Fax: +32 2 210 01 19

Fax Cenaze: +32 2 223 01 52

info@diyanet.be

Belçika Diyanet Vakfı, 3 Eylül 1982 tarihli Belçika Kraliyet Kararnamesi ile onaylanmış, 25 Ekim 1919 ve 6 Aralık 1954 tarihli Belçika dernekler ve uluslararas  birlikler yasası kapsamında 187 sayılı Belçika Resmi Gazetesinde 28 Eylül 1982 tarihinde yayımlanan Kraliyet kararnamesi ile kurulmuş bir « Uluslararasi Birlik »’tir.