Belçika genelinde 72 dernek ve bu dernekler bünyesinde oluşturulan 72 camimiz bulunmaktadır. Dernek ve camilerimizin mahalli belediyelerin inşaat, imar bölümleri ve Maliye Bakanlığının kadastro bölümü ile hukuki sorunları bulunmaktadır. Bu problemlerin başında, kadastro vergisi ile ilgili konu gelmektedir.

Mali yıl başında „kadastro vergisi” adı altında Maliye Bakanlığı tarafından derneklerden vergi talep edilmektedir. Ancak, Belçika’da 1992 yılında çıkan hayır ve din hizmetleri ile ilgili Kanunun 12. Maddesine göre, “ kar amacı gütmeyen ibadethane, eğitim ve hayri hizmet veren kurum ve kuruluşlardan kadastro vergisi” alınmaz hükmüne müsteniden kiliselerden vergi alınmadığı halde, mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı ve Belçika Diyanet Vakfı’na ait din hizmeti veren binalardan kadastro vergisi adı altında para talep edilmektedir. Sorunun çözümlenmesi için Vakfımız Hukuk Müşavirliğince çalışmalar devam etmektedir. Vakfımıza ait din hizmeti veren bazı binalarda vergi muafiyeti sağlanmıştır.