Belçika’da yaşayan vatandaşlarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı kalmalarını sağlamak kimliklerini muhafaza etmek için yapılacak faaliyetlerin önemi büyüktür. Vakfımız özellikle bu hususu göz önünde bulundurarak sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık vermeye gayret göstermektedir.


Bu amaçla, Müşavirlik ve Vakfımıza bağlı olan dernekler bünyesinde modern derslikler oluşturularak ilk ve orta öğretimde okuyan çocuklara, yetişkinlere ve bayanlara; görevlilerimiz tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı müfredatı doğrultusunda, Kur’an-ı Kerim, Dini Bilgiler Dersleri ile aynı sınıflarda, Eğitim Müşavirliği ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenler tarafından Türkçe ve Türk Kültürü dersleri verilmektedir.


Camilerimizde her hafta muayyen bir günde bayan cemaate yönelik bayan din görevlilerimiz tarafından vaaz ve irşad programları yapılmaktadır.

 

Eğitim-öğretim yılı sonlarında başarılı olan öğrencilerimize Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler bitirme belgesi verilmektedir. Sene sonunda, kurslarımıza devam eden ilk ve orta öğretim talebeleri arasında Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma, dini bilgiler ve genel kültür konularında yarışmalar düzenlenmekte, sonucunda da bu yarışmalarda derece alanlar ödüllendirilmektedir.

 

Belçika Diyanet Vakıf ve bağlı dernekler bünyesinde yapılan başlıca eğitim ve kültür faaliyetleri ile ilgili verilen hizmetler şublardır:

 

  1. Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma ve dini bilgiler kursları.
  2. Türk çocuklarına yönelik Türkçe dil kursları
  3. Fransızca dil kursları
  4. Flamanca dil kursları.
  5. Bilgisayar kursları.
  6. Dikiş-nakış kursları.
  7. Yetişkin bayanlara yönelik Kur’an-ı Kerimi yüzünden okuma ve dini bilgiler kursları.
  8. Yetişkin bayanlara yönelik türkçe okuma yazma kursları

 

Eğitim Bursları

Vakfımızın hassasiyetle üzerinde durduğu hizmetlerden birisi de Türkiye'de Uluslaraarası İlahiyat Programı (UİP) kapsamında öğrenim gören öğrenciler ile Türkiye'de başka alanlarda öğrenim gören ve maddi durumu zayıf olan öğrencilere “Fitre-Zekat Fonu”’ndan yardım yapmaktır. Bu maksatla her yıl imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahibi öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere burs verilmektedir.