Haccın farzları, birisi şart ikisi rükün olmak üzere üçtür :

  1. İhrama girmek (şarttır),
  2. Arafatta vakfe,
  3. Ziyaret tavafı.